Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του ΚΕΕΠ

To ΚΕΕΠ είναι ένα από τα 48 Ερευνητικά Θεματικά Δίκτυα της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, που προήλθε από τη συνένωση ερευνητικών ομάδων της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, υπό τη βασική στόχευση την έρευνα των κειμένων της Εκκλησίας και συναφών πηγών και κειμένων που υποβοηθούν στην κατανόηση του ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού περιβάλλοντος, στο οποίο αναδύθηκε η προφητική, αποστολική και εκκλησιαστική κοινότητα. Ειδικότερα εξαρχής τέθηκαν ως στόχοι:

  • Η Έντυπη κριτική έκδοση κειμένων, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κειμένων της εκκλησιαστικής παραδόσεως 5ου - 19ου αι.
  • Η Έρευνα της κοινής εκκλησιαστικής παραδόσεως Ορθοδοξίας - Ρωμαιοκαθολικισμού - Προτεσταντισμού με αφετηρία την Αγία Γραφή, τους Πατέρες της Εκκλησίας και Συνοδικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Παραδόσεως.
  • Η Συλλογή θρησκειολογικών κειμένων με βάση την ιστορική ενότητα του Χριστιανισμού.
  • Η Κωδικοποίηση μεθοδολογικών και ερμηνευτικών αρχών της εκκλησιαστικής παραδόσεως (Αγία Γραφή, Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς, αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα, κείμενα βυζαντινής Φιλοσοφίας και Ιστορίας, θρησκειολογικά κείμενα, λειτουργικά και μουσικολογικά).
  • Η Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων συναφών προς τη γνωστική περιοχή της Εκκλησιαστικής παραδόσεως και θεολογίας.
  • Η ανάδειξη της γραμματείας που παρήχθη από και επί τη βάσει των μεγάλων Αγίων της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Απόστολο Παύλο.

 
Ως πρώτη δράση του το ΚΕΕΠ έθεσε τη μελέτη της γραμματείας του Αγίου Δημητρίου. Το 2012 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ η ίδρυση του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2848/28-8-2012) και το 2013 εγκρίθηκε η ίδρυση του Κέντρου του Αποστόλου Παύλου (Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 2862/26-6-13). Με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ μέρος των δραστηριοτήτων του ΚΕΕΠ και των δύο Κέντρων έχουν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Βέροια, στο ίδιο κτίριο με το «Μουσείο Εκπαίδευσης Χρίστος Τσολάκης» (κτίριο Β΄), όπου διεξάγεται και το Summer School του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας: STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY (Συνεδρίαση Συγκλήτου 2860/23-5-2013).