Σχετικά

To KEEΠ ως ιδέα προήλθε από την Ημερίδα του συνεδρίου για τα 1700 χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου (15.12.2005). Στο συνέδριο αυτό πήραν μέρος μέλη ΔΕΠ από την Θεολογική και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, και προέκυψε η ανάγκη για συνένωση των ερευνητικών δυνάμεων για τη μελέτη του κειμενικού πλούτου των αγίων της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πρώτες ερευνητικές ομάδες  επικέντρωσαν την προσοχή τους στην ανάδειξη της γραμματείας του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αφήνοντας να ωριμάσει η ιδέα για το πρόσωπο και την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως την ίδια εποχή στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ δόθηκε το έναυσμα για τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων, ώστε να συγκροτηθούν δίκτυα έρευνας και αριστείας. Η προκήρυξη για τη συγκρότηση των Θεματικών Δικτύων Έρευνας απασχόλησε το ΑΠΘ τη διετία 2006-2007. Μετά από αξιολόγηση των προτάσεων η πρόταση για την ίδρυση του ΚΕΕΠ αξιολογήθηκε μέσα από διαδικασίες της Επιτροπής Ερευνών κι εγκρίθηκε ως Δίκτυο Αριστείας μεταξύ των 48 δικτύων του ΑΠΘ βάζοντας ως πρώτη δράση τη μελέτη της γραμματείας του Αγίου Δημητρίου. Το Δίκτυο λειτουργεί ως οργανωμένη ερευνητική ομάδα δεκατριών Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος, που συνεργάζεται από το 2007 με Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Θεολογίας, του Tμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και συναδέλφους διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σε μόνιμη βάση οργανώνει δύο ημερίδες κατ’ έτος, για την έρευνα της γραμματείας των Αγίων Δημητρίου και Γρηγορίου του Παλαμά. Το 2012 ιδρύθηκε με πρόταση του Τμήματος και του Δικτύου το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά κι από την άνοιξη του 2013 το Κέντρο Αποστόλου Παύλου.