Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογική Σχολή

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

--------------------------------

Δέσπω Λιάλιου, Καθηγήτρια: lialiou@past.auth.gr

τηλ. επικοινωνίας: 2310 99 6673

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκ. Καθηγήτρια: etsala@past.auth.gr

τηλ. επικοινωνίας: 2310 99 1161