Διοικητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο

Δέσπω Aθ. Λιάλιου, Kαθηγήτρια, Eπιστημονική Yπεύθυνη
2310 996673 lialiou@past.auth.gr
Θεόδωρος Γιάγκου,  Kαθηγητής
2310 996615 giagou@past.auth.gr
2310 996964 spaschal@theo.auth.gr
Aθανάσιος Παπαρνάκης, Αναπλ. Kαθηγητής
2310 997119 apaprna@past.auth.gr
Άννα Kόλτσιου – Nικήτα,  Kαθηγήτρια 2310 997112 akolts@theo.auth.gr
2310 997034 dnikitas@lit.auth.gr
Nίκη Παπατριανταφύλλου – Θεοδωρίδου, Συνταξιούχος Kαθηγήτρια 2310 997124 npapatr@lit.auth.gr