Ημερίδες - Συνέδρια

Πέμπτη,19/03/2015 Z' Επιστημονική Ημερίδα Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
Πέμπτη,13/11/2014 Επιστημονική Ημερίδα "Ο Άγιος Δημήτριος και η εποχή του"
Πέμπτη,07/11/2013 "Άγιος Δημήτριος και Βυζάντιο"
Πέμπτη,11/04/2013 "Ιστορία, λόγος και ερμηνεία για τον Άγιο Δημήτριο, τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την πόλη τους"
Πέμπτη,08/03/2012 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά"- Στ'
Πέμπτη,10/03/2011 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Ε'
Τετάρτη,24/11/2010 "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον όγδοο ως τον δωδέκατο αιώνα" - Γ΄
Δευτέρα,25/10/2010 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Δ΄
Παρασκευή,23/10/2009 to Σάββατο,24/10/2009 "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον όγδοο ως τον δωδέκατο αιώνα" - Β΄
Παρασκευή,20/03/2009 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Γ΄
Πέμπτη,20/03/2008 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Β΄
Τετάρτη,31/10/2007 "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του από τον τέταρτο έως τον έβδομο αι."
Πέμπτη,19/04/2007 "Το ιστορικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά" - Α΄
Τετάρτη,18/04/2007 "Προϋποθέσεις και κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας των εκκλησιαστικών πηγών"
Τρίτη,31/10/2006 "Ιστορία και γραμματεία για τον Άγιο Δημήτριο και την πόλη του έως τον έβδομο αιώνα" -Α΄
Πέμπτη,15/12/2005 "Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης: 1700 χρόνια από το μαρτύριό του (305 - 2005)"