Επιστημονικοί συνεργάτες

Μέλη του Δικτύου (του Τμήματος)

π. Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας, αναπλ. καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Καθηγήτρια, σε σύνταξη (Επιστημονικά Υπεύθυνη)
Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής
Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής
Βασίλειος Τσίγκος, καθηγητής
Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης,Μητρ. Προύσης, αναπλ. καθηγητής
Αθανάσιος Παπαρνάκης, αναπλ. καθηγητής
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αναπλ. καθηγήτρια
π. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας, αναπλ. καθηγητής
π. Σπυρίδων Αντωνίου, αναπλ. καθηγητής
Απόστολος Κραλίδης, αναπλ. καθηγητής
Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, επίκ. καθηγήτρια
Αγγελική Τριβυζαδάκη, επικ. καθηγήτρια
π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, επικ. καθηγητής
Ελένη Χρυσάφη, Ε.ΔΙ.Π.
Ιωσήφ Bocsh, Επίσκοπος Πατάρων, μεταδιδακτορικός ερευνητής
Γεώργιος Σίσκος, μεταδιδακτορικός ερευνητής
Πέτρος Τούλης, μεταδιδακτορικός ερευνητής
Κριστίνα Μαντασασβίλη, υποψ. διδάκτορας
Ιωάννα Γιαννακοπούλου, υποψ. διδάκτορας
Δημήτριος Κοντάκης, υποψ. διδάκτορας
Γεώργιος Τσιούλος, υποψ. διδάκτορας
π. Αλέξανδρος Σαλμάς, υποψ. διδάκτορας
Νικόλαος Ροδοπαίος, υποψ. διδάκτορας
Αθηνά Γκουσδουβά, μετ. φοιτήτρια

 

Μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες

Αριστοτέλης Μέντζος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ)
Χρήστος Σιμελίδης (Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ)
Françoise Vinel (Faculté de Théologie catholique, Strassbourg)
Andreas Müller (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)
Pêtre Christophe D' Aloisio (Institut de Théologie Saint Jean le Théologien)
π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος (αναπλ. καθηγητής ΑΕΑΘ)