Καταστατικό/Κανονισμός

(Aπό την αρχική πρόταση προς την Επιτροπή Ερευνών)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ     

        ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου εργαστηρίου ή ομάδας: ΔΕΣΠΩ ΛΙΑΛΙΟΥ

Ακαδημαϊκή Ιδιότητα: Καθηγήτρια

Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Ονομασία Εργαστηρίου ή ομάδας:  (Δίκτυο) Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως (ΚΕΕΠ)

  1. Ερευνητική δραστηριότητα

 • Recherches et d’ Études Dogmatiques et Oecumeniques.
 • Εικονογραφικά προγράμματα σε χριστιανικούς ναούς της Θεσσαλονίκης (9ος -15ος αι.).
 • Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτισμού.
 • Έκδοση των απάντων του Αγίου Αθανασίου του Παρίου.
 • Έκδοση των έργων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

  2. Δραστηριότητα Παροχής επιστημονικών υπηρεσιών

 • GR.E.DO (Groupe de Recherches et d’ Études Dogmatiques et Oecumeniques (Καθολική και Προτεσταντική Σχολή Στρασβούργου = ερευνητική συνερ­γασία και παραγωγή υλικού στις πηγές των εκκλησιών).
 • Institut Orthodox de Saint Jean de Theologien – Bruxelles = ερευνητική συ­νεργασία και παραγωγή υλικού στις πατερικές σπουδές.
 • Κέντρο Τεκμηρίωσης Ορθοδόξου Πολιτισμού Ι.Μ. Θεσσαλονίκης (επιστ. υπευθ. δρ. π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος) = επιμέλεια κειμενικού υλικού προς ψηφιοποίηση.
 • Ορθόδοξο Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού Ι.Μ. Θεσσαλονίκης (Γενικός Διευθυντής δρ. π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος) = δεδομένα ηλεκτρονικών υ­πηρεσιών τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης.
 • Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου = έκδοση κειμέ­νων.
 • Αγιορειτική Εστία = Έκδοση επιστημονικών μελετών για το Άγιο Όρος.
 • Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών = Τράπεζα (data – base) δεδομένων για την αγιολογία της Παλαιολόγειας περιόδου.   

 

  3. Διεθνής – Ευρωπαϊκή συνεργασία

 • GR.E.DO Strassbourg – Faculté de la Theologie Katholique et Protestantique
 • ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • Κύπρος, Ιερά Μονή Κύκκου

   4. Βιωσιμότητα

       Διεύρυνση της ερευνητικής ομάδας προς ομοειδείς άλλων Σχολών του ΑΠΘ, άλλων ΑΕΙ ή Ερευντικών Κέντρων  της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

   5. Εσωτερική συνεργασία

       Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Κέντρο Βυζαντινών Ερευ­νών με συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες επί των πηγών, κειμένων και εκ­δόσεων αυτών.